Tłumaczenia

Tłumaczenia pisemne to również część naszej działalności.
Wykonujemy tłumaczenia pisemne zwykłe oraz przysięgłe.

Tłumaczymy teksty:

Zapewniamy całkowitą poufność.

Wszystkie materiały są w naszej firmie rutynowo traktowane jako poufne. W przypadku dokumentów tajnych lub mających znaczenie dla Klienta podpisujemy klauzulę poufności dotyczącą określonych materiałów.