Z Perfect School

  • nauczysz się: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego, Polish for foreigners i innych języków
  • zdasz maturę, egzaminy i testy
  • uzyskasz certyfikaty CAMBRIDGE (YLE, KET, PET, First, Advanced, Proficiency, BEC, IELTS)
  • będziesz swobodnie komunikował się w różnych językach
  • dostaniesz się do wymarzonej szkoły i na studia
  • możesz podróżować bez granic
  • podniesiesz swoje kwalifikacje
  • osiągniesz zawodowy sukces

Perfect School jest szkołą stworzoną przez profesjonalistów. Naszą misją jest świadczenie wysokiej jakości usług w zakresie nauczania języków obcych, jak również zapewnienie słuchaczom możliwości stałego rozwijania umiejętności porozumiewania się ponad barierami językowymi.

Practice makes perfect!

Lektorzy Perfect School

Naszą kadrę stanowią profesjonalni, energiczni lektorzy w wyższym wykształceniem, posiadający odpowiednie kwalifikacje językowe i pedagogiczne, nawiązujący dobry kontakt z uczniami i lubiący swoją pracę. Praca lektorów jest systematycznie oceniana przez dyrektora metodycznego.

lektor języka angielskiego Agnieszka Lazarowicz

Agnieszka Lazarowicz

lektor języka angielskiego, absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją językoznawstwo, prowadzi zajęcia na wszystkich poziomach zaawansowania, przygotowała już wielu z naszych słuchaczy do egzaminów Cambridge: First, Advanced i Proficiency, związana z Perfect School od 2009 roku.
lektor języka angielskiego Ray Doherty

Ray Doherty

lektor języka angielskiego, z pochodzenia Irlandczyk, od 20 lat mieszka w Polsce. Doświadczony nauczyciel, pracujący zarówno z dziećmi, młodzieżą, jak i z dorosłymi. Prowadzi zajęcia konwersacyjne, Business English, a także przygotowuje do egzaminów Cambridge.
lektor języka angielskiego Ewelina Rudnik

Ewelina Rudnik

lektor języka angielskiego, związana z Perfect School niemalże od samego początku: najpierw jako kursantka (ostatnie klasy liceum, przygotowanie do certyfikatów Cambridge), następnie jako lektor; ukończyła Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego z tytułem magistra; specjalizuje się w nauczaniu dzieci, również w przedszkolach; jej zajęcia zawsze oznaczają dobrą zabawę i naukę w przyjemnej atmosferze.
lektor języka angielskiego Lidia Brzezińska

Lidia Brzezińska

lektor języka angielskiego, absolwentka filologii na Uniwersytecie Warszawskim; uczy wszystkie grupy wiekowe, prowadzi również zajęcia w firmach; interesuje się dziedziną inteligencji wielorakich, dzięki czemu łatwo jest jej dopasować nauczanie do indywidualnych potrzeb ucznia; z Perfect School związana od 2017 roku; jej pasją jest język i kultura perska;
lektor języka angielskiego Paulina Sadowska

Paulina Sadowska

lektor języka angielskiego, absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego ze spiralizacją nauczanie; uczy wszystkie grupy wiekowe, prowadzi również zajęcia w firmach; na zajęciach stwarza ciepłą i przyjazną atmosferę, która sprzyja nabywaniu nowych umiejętności językowych; z Perfect School związana od 2015 roku.
lektor języka angielskiego Valentyna Dovga

Valentyna Dovga

lektor języka angielskiego, zdobyła tytuł magistra anglistyki na Uniwersytecie Przykarpackim w Iwano-Frankowsku na Ukrainie, a także pracowała przez 12 lat jako wykładowca akademicki, specjalizując się w nauczaniu fonetyki i fonologii; z Perfect School związana od 2016 roku, prowadzi zajęcia na wszystkich poziomach zaawansowania, głównie z młodzieżą i dorosłymi, również w firmach; zajęcia opiera na indywidualnie dopasowanym i stworzonym na potrzeby zajęć materiale, wykorzystującym aktualne zainteresowania uczniów lub branże, w których się obracają; interesuje się psychologią.
lektor języka angielskiego Yevhen Madeia

Yevhen Madeia

lektor języka angielskiego, ukończył studia z wyróżnieniem na Uniwersytecie Przykarpackim w Iwano-Frankowsku na Ukrainie, z Perfect School związany od 2017 roku, prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe głównie z dziećmi i młodzieżą; jest osobą pogodną i cierpliwą, jego pasją jest koszykówka i szachy.