Kursy językowe

Nasza oferta obejmuje kursy języków obcych na różnych poziomach zaawansowania.

Nauczamy następujących języków obcych:
 • angielski
 • niemiecki
 • francuski
 • rosyjski
 • włoski
 • hiszpański
 • chiński

Kursy dla dorosłych ogólne i biznesowe

Są to programy kursów językowych, na których uczymy wszystkich sprawności językowych, największy nacisk położony jest na aktywną komunikację w języku obcym.

Przeznaczone są one zarówno dla początkujących słuchaczy jak również dla osób kontynuujących naukę. W przypadku kursów biznesowych szczególny nacisk położony jest na zapoznanie kursantów z formami korespondencji biznesowej, rozszerzenie znajomości słownictwa z różnych dziedzin biznesu, a także umiejętność formowania dłuższych wypowiedzi, prezentacji i dyskusji na tematy zawodowe.

Zobacz naszą ofertę firm

Młodzież szkolna

Kursy językowe dla młodzieży przygotowujące do egzaminu maturalnego

Kursy dla dzieci w wieku szkoły podstawowej

Program tych kursów daje możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności językowych, charakteryzuje się dużą różnorodnością ćwiczeń i technik językowych. Poza stałymi elementami programu, takimi jak słownictwo, funkcje, gramatyka uczniowie doskonalą umiejętności językowe m.in. poprzez dyskusje, słuchanie i tłumaczenie piosenek ulubionych wykonawców oraz czytanie wybranej przez nich lektury.

Kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego

Kursy mają na celu przygotowanie merytoryczne uczniów do zdania egzaminu. Główny nacisk tych kursów położony został na autentyczną komunikację, zarówno w formie ustnej jak i pisemnej oraz przysposobienie poprawnych form gramatycznych.

Nauka języka dzieci w wieku przedszkolnym

Oferujemy naukę dzieci w wieku przedszkolnym

Metody nauczania charakteryzuje dużą ilością zabaw, gier i elementów ruchowych, które pozwalają na efektywną i przyjemną naukę w dostosowanych do wieku salach. Techniki uczenia w tym programie opierają się głównie na metodzie sensorycznej oraz metodzie reagowania całym ciałem (TPR), w której młodzi słuchacze poznają zagadnienia językowe wszystkimi zmysłami tj. przez dotyk, zapach, obraz i dźwięk, a także rozwijają się ruchowo i plastycznie.

W Perfect School przygotowujemy naszych kursantów do prestiżowych certyfikatów Cambridge na wszystkich poziomach zaawansowania.

Certyfikaty dla najmłodszych:
 • Pre A1 Starters (YLE Starters)
 • A1 Movers (YLE Movers)
 • A2 Flyers (YLE Flyers)
młodzieży i dorosłych:
 • A2 Key (KET)
 • B1 Preliminary (PET)
 • B2 First (FCE)
 • C1 Advanced (CAE)
 • C2 Proficiency (CPE)
kursanci biznesowi:
 • B1 Business Preliminary (BEC Preliminary)
 • B2 Business Vantage (BEC Vantage)
 • C1 Business Higher (BEC Higher)
Cambridge English ESOL Certificate

Współpracujemy z Centrum Egzaminacyjnym LANG LTC i na życzenie naszych kursantów zajmujemy się wszystkimi formalnościami związanymi z rejestracją na egzaminy.

Przygotowujemy również do testu IELTS, który jest wymagany przy podjęciu studiów, bądź wyjeździe na stałe do m.in. Wielkiej Brytanii, Australii, Kanady, Nowej Zelandii, i in.

Cambridge Assessment English We prepare for oraz Cambridge Assessment English

Jeśli nie wiesz jaki certyfikat będzie dla Ciebie najlepszy skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy lub zadzwoń pod numer: +48 601 321 853.